INTEGRÁLT MINŐSÉG-,
KÖRNYEZET- ÉS MEB-POLITIKA

A Dryvit Profi Kft. minőségpolitikája

Működésünket a tulajdonosi és vevői elvárások mellett a minőségirányítás, környezetvédelem, munkabiztonság integrált követelményrendszere határozza meg. Ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ ISO 45001:2018 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk. Integrált irányítási rendszerünk garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, megrendelőink elégedettségét, a környezet és munkatársaink egészségének védelmét és biztonságát, valamint annak folyamatos fejlesztését.

A Dryvit Profi Kft. azt a célt tűzte ki maga elé, hogy munkatársai szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva a megrendelői körben elismert, megbecsült építőipari vállalattá váljon.

Tevékenységeink kiváló minőségben való biztosításával a piaci pozíciók megtartását, további növelését célozzuk meg. Mindezt a műszaki, technikai felszereltség fejlesztésével a piaci lehetőségek figyelembevételével, a megrendelők igényeinek magas szintű kielégítésével, és az ebből eredő vevői elégedettség fokozásával tervezünk megvalósítani.

Céljaink elérésének biztosítását az alábbiakban látjuk:

 • A megrendelői igényeknek való maradéktalan megfelelés.
 • A szolgáltatás minőségének állandó javítása.
 • A társaságunk tevékenységével kapcsolatos jogszabályi és egyéb követelmények megismertetése és betartatása, beleértve a környezet- és a természetvédelemre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályokat is.
 • Elkötelezzük magunkat a környezetszennyezés megelőzésére, valamint energiahatékonyságának, teljesítményének folyamatos fejlesztésére.
 • Vállaljuk az általános felelősséget és az elszámoltathatóságot a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzéséért, valamint a biztonságos és egészséges munkahelyek és tevékenységek biztosításáért.
 • Biztosítjuk az integrált irányítási rendszer követelményeinek beépülését a szervezet üzleti folyamataiba.
 • Biztosítjuk az integrált irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását.
 • Kommunikáljuk az eredményes integrált irányítás és az integrált irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságát.
 • Biztosítjuk, hogy az integrált irányítási rendszer elérje tervezett eredményét (eredményeit).
 • A vezetés irányítja és támogatja a személyeket abban, hogy hozzájáruljanak az integrált irányítási rendszer eredményességéhez.
 • Biztosítjuk és előmozdítjuk a folyamatos fejlesztést.
 • A vezetés támogatást nyújt az egyéb lényeges irányító szerepkörben lévőknek, hogy bizonyíthassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat.
 • A vezetés olyan kultúrát fejleszt, irányít és támogat a szervezetben, amely elősegíti az integrált irányítási rendszer tervezett eredményeit.
 • Védjük a munkavállalókat a szankcióktól, amikor jelentik az eltéréseket, incidenseket, veszélyeket, kockázatokat és lehetőségeket.
 • A nyitott ajtó elvére építve a vezetés biztosítja a munkavállalók számára a hatékony konzultációk és a részvétel lehetőségét.
 • Napi kapcsolattartás alvállalkozóinkkal és megrendelőinkkel közös céljaink érdekében.
 • Együttműködés a szakhatóságokkal, felügyeleti szervekkel, helyi önkormányzatokkal.
 • Munkavállalóink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában aktívak, kezdeményezők legyenek; megértsék a környezet védelmének jelentőségét, és részt vegyenek a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkafolyamatok kialakításában.
 • Az integrált irányítási rendszer, a minőségcélok, környezeti- és MEB-programok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkavállaló egyformán felelősséget érezzen a minőség és a környezet, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt.
 • Az érdekelt felek tájékoztatása a társaság politikájáról.
 • Szállítóink, alvállalkozóink tájékoztatásával biztosítani, hogy tevékenységük során azonosuljanak a társaságunk céljaival és elvárásaival a minőség és környezetvédelem területén.
 • A szervezet a vevői követelmények megértéséért, valamint a folyamatok fejlesztése érdekében a kockázatalapú gondolkodást részévé tette a folyamatok tervezése és működtetése során.

 

A cég vezetésének határozott elképzelése, hogy a jövőben munkáinak minősége, megbízhatósága, valamint arculata megfeleljen a hazai követelményrendszernek, megteremtve ezáltal a lehetőségét a hosszú távú működésnek.

A Dryvit Profi Kft. valamennyi dolgozója a politikában foglalt célok azonosulásával, a rendszerekben előírtak betartásával járul hozzá a minőség folyamatos fejlesztéséhez és a környezet védelméhez, valamint a biztonságos munkavégzés kialakításához, fenntartásához és fejlesztéséhez.

A megrendelők felé nyújtott teljesítmény magas szinten tartása és folyamatos erősítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok szerint kialakított és független szervezet által tanúsított integrált irányítási rendszert működteti és folyamatosan fejleszti.

Debrecen, 2023.01.10.

Bana László

ügyvezető

A Dryvit Profi Kft. energiagazdálkodási politikája

Az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerint kiépített energiagazdálkodási irányítási rendszer arra kötelezi a Dryvit Profi Kft.-t, hogy mozduljon el a biztonságos, versenyképes és fenntarthatóbb energián alapuló, alacsony fogyasztású energiagazdálkodás irányába.

Ennek érdekében

 • csökkenteni kívánjuk az energiafogyasztást
  • energiahatékony technológiák keresésével és alkalmazásával,
  • energiafelhasználás optimalizálásával és
  • korszerű berendezések, szabályozások, vezérlések kialakításával;
 • megújuló energiával váltjuk ki a fosszilis energia felhasználását
  • napelemes világítással,
  • alternatív energiaforrások felkutatásával és
  • alkalmazásával a saját eszközökön;
 • szakmai támogatást nyújtunk partnereink számára
  • energiahatékony projektek kialakításában,
  • a pályázati lehetőségek alkalmazásában,
  • a jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosításában.

A fenntartható fejlődés érdekében végzett folyamatos fejlesztéssel kívánunk kiemelkedni piaci környezetünkből.

Debrecen, 2020.01.06.

Bana László

ügyvezető

A Dryvit Profi Kft. biztonságpolitikája

A Dryvit Profi Kft. vezetősége a működése minden területén a minőségalapú szemléletet, az ügyfél- és saját adatok védelmét, és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli. Mindezért a biztonsági rendszer szolgáltatásaiban a minőségügy oldaláról az MSZ EN ISO 9001:2015, a dolgozók biztonsága érdekében az MSZ ISO 45001:2018, a környezeti biztonság miatt az ISO 14001:2015 szabványok alkalmazásával kívánja elérni a megfelelő szintű biztonságot.

A Dryvit Profi Kft. menedzsmentrendszere működtetésének és folyamatos fejlesztésének alapvető céljai:

 • A biztonságirendszer-szolgáltatásokhoz szükséges műszaki ismeretek, készség és képesség folyamatos rendelkezésre állása, fejlesztése.
 • A cég belső működésének, hatékonyságának növelése a belső folyamatok és a menedzsmentrendszer folyamatos fejlesztésével.
 • Szolgáltatások során vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése.
 • A Dryvit Profi Kft. gazdasági értékének és jó hírnevének megtartása, további növelése.
 • Az oktatásokkal a munkatársak támogatásának megszerzése.
 • Az alvállalkozók tudatos magatartásának fenntartása.
 • A kockázatok és lehetőségek felmérése és csökkentése.

Az információbiztonság területén:

 • Az ügyfél-, partneri-, dolgozói-, szerződéses- és egyéb üzleti információk bizalmasságának megőrzése, különös tekintettel az ügyfelek bizalmas adatainak biztonságos kezelésére.
 • Az ügyfelek biztonságának folyamatos biztosítása.
 • Az alkalmazott támogató informatikai, illetve információtechnológiai rendszerek biztonságának fenntartása, a folyamatos üzemeltetésük biztosításával, beleértve a szükséges munka feltételeinek biztosítását is.

A Dryvit Profi Kft. alapvető szándéka, hogy a minőségügyi és biztonsági politikája alapelveinek betartásával, a menedzsmentrendszerének bevezetésével, folyamatos működtetésével és fejlesztésével kivívja az összes érdekelt fél egyidejű elismerését és elégedettségét.

Debrecen, 2020.01.06.

Bana László

ügyvezető

Kövessen minket facebookon

Minősítéseink

A Dryvit Profi Kft. az Opten Kft.

minősítése alapján az üzleti élet egyik

legmegbízhatóbb szereplője

A Dryvit Profi Kft.

pénzügyileg stabil vállalkozás

a Bisnode minősítése alapján

Díjaink

2015 -ben Hajdú Bihar Megyében
a Dryvit Profi Kft. kapta

2017 -ben Hajdú Bihar Megyében
a Dryvit Profi Kft. kapta

A dehir.hu szavazása alapján 2017-ben az év gazdasági szereplője

2021-ben Hajdú-Bihar megyei Prima-díj – Év Vállalkozója

2021 Prima megyei díj

Tanúsítványaink

ISO 9001 tanúsítvány
ISO tanúsítvány 14001
iso-tanusitvany-45001
iso-tanusitvany-50001

Főoldal
Cégbemutató
Híreink
Minőségpolitika
Kapcsolat

Elérhetőségeink:

Dryvit Profi Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Karabély u. 3.
Telefon: 06 52/782-994
Fax: 06 52/785-091
Adószám: 24880521-2-09

Email: info@dryvitprofi.hu