Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

A Dryvit Profi -mint a magasan kvalifikált, műszaki tudományok és szakemberek iránt elkötelezett gazdasági társaság- és a Debreceni Egyetem Műszaki Kara együttműködési megállapodást kötött a műszaki képzés elősegítésének érdekében!

Támogatásunkkal szándékunkban áll elősegíteni a Debreceni Egyetem Műszaki Karának infrastrukturális fejlesztéseit, az egyetem és a piaci szereplők közötti együttműködést, továbbá célul tűztük ki az egyetem értékei megőrzésének-, bemutatásának támogatását; az egyetem ismertsége növelésének segítését.