Építéshez, felújításhoz válassza a HUFBAU DP Ker Építőipari- és Barkácsáruházat! (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 30.)

Játékszabályzat

Játék időtartama:

  1. augusztus 25– 2017. december 31.

A Szervező a fenti időszak valamennyi napját játéknapnak tekinti. A nyeremények átadása munkanapokon, munkaidőben történik.

Játékleírás

Amennyiben a játékos által ajánlott üzlet sikeres szerződéskötéssel zárul, abban az esetben tudjuk biztosítani a felajánlott 100.000 Ft-os nyereményösszeget.

Az ajánlás önmagában nem jogosít fel a nyereményre.

A játékosok közvetlenül a saját üzleti igényükkel is jelentkezhetnek, és egy játékos több üzleti igényt is ajánlhat.

A játékban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, valamint a játék időtartama alatt rendelkeznek magyarországi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel. Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában részt vevő személyek, egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre át nem váltható.

Játék szervezője

A játék szervezője a Dryvit Profi Kft. (székhelye: 4030. Debrecen, Karabély u. 3 sz. Cégjegyzékszám: 09 -09 -025799; Adószám: 24880521-2-09)

Nyeremények átadása

A szervező a nyereményt és a nyertesek neveit (kizárólag település névvel ellátva) a weboldalán közzéteszi (www.dryvitprofi.hu), amelyhez valamennyi játékos a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten a hozzájárulását adja.

A szervező a sikeres szerződést követő 3. munkanapon belül tájékoztatja az ajánlattevő nyertes játékost a nyereményről.  A nyertes játékos a közzétételt követő 60 napon belül a nyeremény átvételére jogosult. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 Adatok kezelése

A nyereményre pályázók automatikusan elfogadják a játékszabályzatot.

A játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a játékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából kezelje.

A megadott adatok kezelője a Dryvit Profi Kft., az adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

Adózás, egyéb költségek

A nyeremény adóvonzata a Szervező, Dryvit Profi Kft-t terheli. A Szervezetőt a nyeremények átadásán valamint adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.  A nyeremény személyes átvétele során a szervező székhelyére történő oda-és visszautazás költsége kizárólag a játékost terheli.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a játék időtartama alatt a nyereményeket megváltoztassa, és azt az adott nyeremény összegével egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

A szervező azt a jogát is fenntartja, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A játékos hibájából (név, adat-és címelírás, valótlan adatok megadása) adódó elmaradásért, késedelemért a Dryvit Profi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

A szervező fenntartja magának azt a jogot, amennyiben a játékos részéről olyan magatartást, összeférhetetlenséget tapasztal, amely sértő a szervező és a meghirdetett nyereményjáték céljával, szellemiségével, üzletpolitikájával úgy a játékost a szervező kizárja a játékból.

Jelen játékra és játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

Debrecen, 2017. augusztus 25.

Dryvit Profi Kft.

Szervező

Címkék:

Megosztás:

Címkék:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Megosztás:

Facebook
Twitter
LinkedIn