Minőségpolitika

A Dryvit Profi Kft. minőségpolitikája

Működésünket a tulajdonosi és vevői elvárások mellett a minőségirányítás, környezetvédelem, munkabiztonság integrált követelményrendszere határozza meg. Ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk. Integrált irányítási rendszerünk garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, megrendelőink elégedettségét, a környezet és munkatársaink egészségének védelmét és biztonságát, valamint annak folyamatos fejlesztést.

Dryvit Profi Kft. azt a célt tűzte ki maga elé, hogy munkatársai szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva a megrendelői körben elismert, megbecsült építőipari vállalattá váljon.

Tevékenységeink kiváló minőségben való biztosításával a piaci pozíciók megtartását, további növelését célozzuk meg. Mindezt a műszaki, technikai felszereltség fejlesztésével a piaci lehetőségek figyelembevételével, a megrendelők igényeinek magas szintű kielégítésével és az ebből eredő vevői elégedettség fokozásával tervezünk megvalósítani.

Céljaink elérésének biztosítását az alábbiakban látjuk:

– A megrendelő igényeknek való maradéktalan megfelelés,

– a szolgáltatás minőségének állandó javítása,

– a Társaságunk tevékenységével kapcsolatos jogszabályi és egyéb követelmények megismertetése és betartatása, beleértve a környezet- és a természetvédelemre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályokat is,

– napi kapcsolattartás alvállalkozóinkkal, és megrendelőinkkel közös céljaink érdekében,

– együttműködés a szakhatóságokkal, felügyeleti szervekkel, helyi önkormányzatokkal,

– munkavállalóink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában aktívak, kezdeményezők legyenek; megértsék a környezet védelmének jelentőségét, és részt vegyenek a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkafolyamatok kialakításában,

– az integrált irányítási rendszer, a minőségcélok, környezeti és MEB programok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkavállaló egyformán felelősséget érezzen a minőség és a környezet, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt,

– az érdekelt felek tájékoztatása a Társaság Működéspolitikájáról

– szállítóink, alvállalkozóink tájékoztatásával biztosítani, hogy tevékenységük során azonosuljanak, a Társaságunk céljaival és elvárásaival a minőség és környezetvédelem területén.

A cég vezetésének határozott elképzelése, hogy a jövőben munkáinak minősége, megbízhatósága, valamint arculata megfeleljen a hazai követelményrendszernek, megteremtve ezáltal a lehetőségét a hosszú távú működésnek.

Dryvit Profi Kft. valamennyi dolgozója a működéspolitikai nyilatkozatban foglalt célok azonosulásával, a rendszerekben előírtak betartásával járul hozzá a minőség folyamatos fejlesztéséhez és a környezet védelméhez, valamint a biztonságos munkavégzés kialakításához, fenntartásához és fejlesztéséhez.

Bana László

ügyvezető

Debrecen, 2014. 11.18.

Környezetvédelem

A Dryvit Profi Kft. tevékenysége során felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Részt vállal a természeti és az emberi erőforrások megóvásában. E célok eléréséhez nélkülözhetetlen a műszaki tudás bevonása, az innováció, munkatársak kreativitása és motivációja.

A Dryvit Profi Kft. környezetvédelmi céljai: – a környezetre gyakorolt káros hatások felmérése és azok megelőzése – energiatakarékosság – az újrahasznosított hulladék arányának növelése, a kibocsátások csökkentése – a környezettudatos magatartás támogatása, propagálása – környezetirányítási rendszer bevezetése és működtetése

Bana László

Ügyvezető Igazgató

Debrecen, 2011.december 20.

Munkabiztonság

Munkánkat a biztonság iránti elkötelezettség irányítja. A korszerű munkabiztonságnak csak az egyik szegmense a fizikai kockázatok kezelése, mára sokkal jelentősebbé vált a pszichoszociális tényezőkre, az ergonómiára való koncentrálás.

A Dryvit Profi Kft. teljeskörű figyelmet fordít:

* Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozására, folyamatos felülvizsgálatára

* egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozására, folyamatos felülvizsgálatára,

* munkavédelmi oktatások megtartására, dokumentálására

* a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtására, figyelemmel kísérésére

* az építőipari gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálatára

Bana László

Ügyvezető Igazgató

Debrecen, 2011.december 20.

Informatikai fejlesztés a Dryvit Profinál

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem c. pályázati konstrukción belül, cégünknél a következő fejlesztések kerültek bevezetésre:

HR modul: a választható béren kívüli juttatások kezelésének egyszerűsítése, a munkavállalók személyi és munkaügyi adatainak kezelésével járó adminisztráció;

Kontrolling és döntéstámogató rendszer: a tervezhetőség elősegítése, az információk kinyerhetőségének biztosítása, menedzsment és vezetői döntéshozatal megkönnyítése naprakész adatok biztosításával;

Beszerzési, logisztikai modul: a vevői megrendelések rendelésszám alapján történő nyomon követése, a raktárkészlet optimalizálásának segítése, a menedzsment döntéseinek támogatása;

Pénzügyi, számviteli terület: kezeli a vevő és szállító folyószámlákat, főkönyvi könyvelést, pénzforgalmi tevékenységet, valamint a tárgyi eszköz kezelésére szolgáló programmodulokat;

Internetes megjelenés: Vállalati portál.