Minőségpolitika

A Dryvit Profi Kft. minőségpolitikája

Működésünket a tulajdonosi és vevői elvárások mellett a minőségirányítás, környezetvédelem, munkabiztonság integrált követelményrendszere határozza meg. Ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk. Integrált irányítási rendszerünk garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, megrendelőink elégedettségét, a környezet és munkatársaink egészségének védelmét és biztonságát, valamint annak folyamatos fejlesztését.

A Dryvit Profi Kft. azt a célt tűzte ki maga elé, hogy munkatársai szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva a megrendelői körben elismert, megbecsült építőipari vállalattá váljon.

Tevékenységeink kiváló minőségben való biztosításával a piaci pozíciók megtartását, további növelését célozzuk meg. Mindezt a műszaki, technikai felszereltség fejlesztésével a piaci lehetőségek figyelembevételével, a megrendelők igényeinek magas szintű kielégítésével és az ebből eredő vevői elégedettség fokozásával tervezünk megvalósítani.

Céljaink elérésének biztosítását az alábbiakban látjuk:

 • A megrendelő igényeinek való maradéktalan megfelelés,
 • a szolgáltatás minőségének állandó javítása,
 • a Társaságunk tevékenységével kapcsolatos jogszabályi és egyéb követelmények megismertetése és betartatása, beleértve a környezet- és a természetvédelemre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályokat is,
 • napi kapcsolattartás alvállalkozóinkkal és megrendelőinkkel közös céljaink érdekében,
 • együttműködés a szakhatóságokkal, felügyeleti szervekkel, helyi önkormányzatokkal,
 • munkavállalóink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában aktívak, kezdeményezők legyenek; megértsék a környezet védelmének jelentőségét, és részt vegyenek a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkafolyamatok kialakításában,
 • az integrált irányítási rendszer, a minőségcélok, környezeti és MEB programok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkavállaló egyformán felelősséget érezzen a minőség és a környezet, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt,
 • az érdekelt felek tájékoztatása a Társaság Működéspolitikájáról,
 • szállítóink, alvállalkozóink tájékoztatásával biztosítani, hogy tevékenységük során azonosuljanak a Társaságunk céljaival és elvárásaival a minőség és környezetvédelem területén.

A cég vezetésének határozott elképzelése, hogy a jövőben munkáinak minősége, megbízhatósága, valamint arculata megfeleljen a hazai követelményrendszernek, megteremtve ezáltal a lehetőségét a hosszú távú működésnek.

A Dryvit Profi Kft. valamennyi dolgozója a működéspolitikai nyilatkozatban foglalt célok azonosulásával, a rendszerekben előírtak betartásával járul hozzá a minőség folyamatos fejlesztéséhez és a környezet védelméhez, valamint a biztonságos munkavégzés kialakításához, fenntartásához és fejlesztéséhez.

Bana László

ügyvezető

Debrecen, 2014. 11.18.

Környezetvédelem

A Dryvit Profi Kft. tevékenysége során felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Részt vállal a természeti és az emberi erőforrások megóvásában. E célok eléréséhez nélkülözhetetlen a műszaki tudás bevonása, az innováció, a munkatársak kreativitása és motivációja.

A Dryvit Profi Kft. környezetvédelmi céljai:

 • a környezetre gyakorolt káros hatások felmérése és azok megelőzése,
 • energiatakarékosság,
 • az újrahasznosított hulladék arányának növelése, a kibocsátások csökkentése,
 • a környezettudatos magatartás támogatása, propagálása,
 • környezetirányítási rendszer bevezetése és működtetése.

Bana László

Ügyvezető Igazgató

Debrecen, 2011.december 20.

Munkabiztonság

Munkánkat a biztonság iránti elkötelezettség irányítja. A korszerű munkabiztonságnak csak az egyik szegmense a fizikai kockázatok kezelése, mára sokkal jelentősebbé vált a pszichoszociális tényezőkre, az ergonómiára való koncentrálás.

A Dryvit Profi Kft. teljeskörű figyelmet fordít:

 • Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozására, folyamatos felülvizsgálatára,
 • egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozására, folyamatos felülvizsgálatára,
 • munkavédelmi oktatások megtartására, dokumentálására,
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtására, figyelemmel kísérésére,
 • az építőipari gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálatára.

Bana László

Ügyvezető Igazgató

Debrecen, 2011.december 20.

Informatikai fejlesztés a Dryvit Profinál

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem c. pályázati konstrukción belül, cégünknél a következő fejlesztések kerültek bevezetésre:

HR modul: a választható béren kívüli juttatások kezelésének egyszerűsítése, a munkavállalók személyi és munkaügyi adatainak kezelésével járó adminisztráció;

Kontrolling és döntéstámogató rendszer: a tervezhetőség elősegítése, az információk kinyerhetőségének biztosítása, menedzsment és vezetői döntéshozatal megkönnyítése naprakész adatok biztosításával;

Beszerzési, logisztikai modul: a vevői megrendelések rendelésszám alapján történő nyomon követése, a raktárkészlet optimalizálásának segítése, a menedzsment döntéseinek támogatása;

Pénzügyi, számviteli terület: kezeli a vevő és szállító folyószámlákat, főkönyvi könyvelést, pénzforgalmi tevékenységet, valamint a tárgyi eszköz kezelésére szolgáló programmodulokat;

Internetes megjelenés: Vállalati portál.

Kövessen minket facebookon

Minősítéseink

A Dryvit Profi Kft. az Opten Kft.

minősítése alapján az üzleti élet egyik

legmegbízhatóbb szereplője

Minőségpolitika

Díjaink

2015 -ben Hajdú Bihar Megyében
a Dryvit Profi Kft. kapta

2017 -ben Hajdú Bihar Megyében
a Dryvit Profi Kft. kapta

A dehir.hu szavazása alapján 2017-ben az év gazdasági szereplője

Tanúsítványaink

Főoldal
Cégbemutató
Híreink
Minőségpolitika
Kapcsolat

Elérhetőségeink:

Dryvit Profi Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Karabély u. 3.
Telefon: 06 52/782-994
Fax: 06 52/785-091
Adószám: 24880521-2-09

Email: info@dryvitprofi.hu